Stali jsme se součástí národního kulturního dědictví

Ve spolupráci s Oddělením archivace webu Národní knihovny České republiky (dále jen "NK ČR") se webové stránky Volkswagen Polo clubu staly součástí národního kulturního dědictví. Pro vzájemnou spolupráci přecházela nezbytně nutná písemná smlouva o poskytování elektronických online zdrojů, kterou mezi jednotlivými stranami uzavřel předseda Volkswagen Polo clubu (Bc. Lukáš Hanák, DiS.) a náměstek sekce Digitalizace a technologie NK ČR (Ing. Jan Švec). Uvedená smlouva byla zprostředkována přes pracovnici oddělení archivace NK ČR (Mgr. Markéta Hrdličková). Webové stránky Volkswagen Polo clubu budou v rámci archivace zpřístupněny i pro další naše generace.

Tento okamžik byl zapsán do naší kroniky

 

Přihlášení