Přátelé, vydržme to ještě prosím!

Z důvodu, že v současné době není vůbec příznivá situace pro jakékoliv pořádání srazů Volkswagen Polo clubu, dbejte prosím dodržování vládních opatření. Jako vedení klubu oficiálně nic nepořádáme a distancujeme se od případných akcí jedinců. Pokud máte nyní nutkání se někde sejít, nechceme o tomto vědět, nebudeme nic podporovat a na místě si prosím sundejte klubové označení z vašich aut. Lidi, vydržte ten měsíc a snad bude již klid. Opravdu to nyní nestojí za to, aby byl nějaký průser.

Pokud někdo dále bude mít potřebu přesvědčovat jiné osoby o uspořádání automobilového srazu během vládního opatření při jeho porušování, má poté i čas pomáhat jako dobrovolník v době jeho osobního volna v nemocnicích, rozvážet nákupy pro domovy s pečovatelskou službou a být dále jakkoliv nápomocen při zdolávání současného negativního stavu. Jelikož jako dobrovolný zdravotník a záchranář v první linii dobře znám situaci na JIP/ ARO, musím jen sdělit, že nemocnice jsou přetížené a personál opravdu mele z posledního. Pokud někdo bude mít další nutkání toto bagatelizovat a mít názory podrývající tuto skutečnost, budu nucen v našem klubovém facebooku mazat příspěvky v rámci zakládání srazů a zvaní dalších osob na ně. Doufám, že jsem se opravdu ve své velké slušnosti vyjádřil na plnou míru a že stále táhneme na jeden provaz i s rukou na srdci, že vše stojí za dvě věci, ale musíme zatnout zuby a vydržet to. Díky!

Předseda a zakladatel Volkswagen Polo clubu

Přihlášení