Pozvolný rozjezd Polo clubu do normálního stavu

Zdravím všechny členky, členy a příznivce Volkswagen Polo clubu!

Jako předseda klubu bych rád na úvod poděkoval všem za přízeň a podporu našeho klubu, který letos oslaví krásné výročí 17 let od jeho založení. Z tohoto důvodu jsem si vzal povinnost informovat Vás o jak aktuálním klubovém dění, tak jeho vývoji do budoucna, kdy níže popíši stav v několika tématech.

Nasazení v době osobního volna za využití skromných rodinných prostředků

Bylo by dobré sdělit, že náš klub nemá žádné zaměstnance a ani pevné zázemí, kdy veškerá činnost je vykonávána dlouholetou partou lidí v jejich osobním volnu bez jakékoliv finančního zisku či jiného obohacení. Tím osobním volnem je na mysli čas po příchodu v pozdní odpolední či večerní době ze zaměstnání, kdy se nejdříve musíte postarat o rodinu a další prvořadé záležitosti a až poté si v pozdních večerech, jakmile dětí již spí, si nakonec můžete sednout k počítači a řešit alespoň na chvíli požadavky od jiných. Někdy nastanou priority, kdy opravdu nelze vyřešit vše naráz a klubové věci se pak přesouvají na další volné dny, nebo se nahromadí do takového stavu, že pak se opravdu řeší ještě větší priority z priorit menších. Pokud to vezmu u sebe samotného, tak mým povoláním je policista, který mám doma 30ti měsíčního klučinu a manželku na rodičovské dovolené před plánovaným operačním zákrokem. Ve zbylý čas v době osobního volna jsem ještě dobrovolnickým záchranářem, či se věnuji dvěma spolkům s válečnými veterány. Ovšem každá záliba něco stojí a tak jsem nucen dlouhodobě plánovat a zároveň určovat, do jaké míry budu využívat rodinné finanční prostředky pro ostatní. Pokud tedy hovořím o našem klubu, tak za necelých 17 let jsem věnoval přes deset tisíc hodin. Uvedeného času nelituji a nechci si tímto ani stěžovat, jen se neztotožňuji přístupem od určitých lidí, kteří se snaží získat můj drahocenný čas jen pro sebe a pokud jim ho tedy i věnuji, zapomenou za toto poděkovat a berou to samozřejmost, což tedy zamrzí. Konkrétně se toto týká poskytování cenných informací a zkušeností při žádostech o rady na opravy vozidel, komunikace s lidmi, co mají přijet na sraz a poté se bez omluvy nedostaví, kdy s tímto je spojena administrativa a složité organizační záležitosti až po realizaci návrhů klubových předmětů a jejich výrobu. Pokud se něco pro klub zařizuje, ať jsou to samolepky, hrníčky, trička, připravuje se sraz apod., musí se jednat, jezdit, tisknout, být připojen k internetu, mít techniku a to jsou věci, které opravdu něco stojí a když se to sečte za tak dlouhou dobu, jsou to neuvěřitelné peníze, které jste sice rozdali v dobré víře, ale málokdo o tomto prostě ví, nebo je to již považováno za standard v rámci činnosti pro klub. Pak se mě někdo může opět zeptat, proč nemám jako předseda vozidlo Polo. Nemám ho již 11 let. Je to můj sen pořídit si časem nějaké a opět v co nejlepším stravu, ale dosud řeším jiné priority a mezi ně patří rodina, vzdělání a hlavně ve výhledu vlastní bydlení. 

Omezení klubové činnosti - podzim 2019

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 jsem veškerou svoji energii směřoval jak k dokončení vysokoškolského vzdělání, tak zároveň pro organizaci našich třech náročných klubových srazů, nevyhnul jsem se tak na podzim bohužel celkovému vyčerpání s nutností hospitalizace. V rámci rekonvalescence jsem i tak řešil prvořadé priority mezi které patřilo správné nastavení DNS záznamů serveru, odstranění následků hackerského útoku či antivirové zabezpečení. Každopádně bylo pozastaveno takřka každodenní vyřizování nových členství se související administrativní činností v redakčním systému klubových webových stránek, neboť se jedná o velice časově náročnou proceduru při zdlouhavém sezení u počítače do té doby, než dojde k úpravě klubových stanov.

Pozastavení klubové činnosti v rámci vyhlášeného nouzového stavu - jaro 2020

Nečekanou událostí se stal vyhlášený nouzový stav na celém území s různými vládními restriktivními opatřeními, kdy osobně jsem využíval veškerý osobní čas jako dobrovolnický zdravotník při působení v několika spolcích a snažil se využít své dlouhodobé znalosti a vědomosti ve prospěch společnosti. Z tohoto důvodu mi nemůže mít nikdo za zlé, že jsem úplně pozastavil klubové dění. Jednak to bylo z důvodu, že došlo k omezení veřejného styku, kdy s tímto byla úzce spjata klubová srazová činnost, tak i související čas věnovaný shora uvedeným záležitostem. Ale i tak ve skromném čase došlo k návrhu a realizace výroby klubových triček a čepic. I přes to, že na webových stránkách klubu je uvedena informace o stavu, že se registrace nevyřizují z důvodu řešení prioritních pracovních a rodinných záležitostí, obdrželi jsme jich několik desítek. Ty jsme ale vyřídit nemohli.

Klubové srazy v post-koronavirové době

V současné době, kdy v souvislosti s problematikou koronaviru COVID-19 již dochází k uvolňování vládních restriktivních opatření a život se tak snaží vracet do běžného stavu, bude se vracet do normálu i klubové dění. Ovšem postupně, kdy nadále bedlivě sledujeme informace o vývoji nově nakažených a z tohoto důvodu nejsme z bezpečnostních a časových důvodů schopni realizovat sraz nejdříve, než-li v srpnu. Musí tak každý z nás pochopit, že nyní dojde k vysokému zájmu o pobyt v autokempech a restauracích a jako zdravotník zde mám jisté obavy o tom, aby se nic zbytečně neurychlilo a byl neustále kladen důraz na nejvyšší možné hygienické podmínky. Pokud by okolnosti byly opravdu příznivé, jsem zastáncem pro dřívější uskutečnění srazu, např. již v červenci. Nakonec čísla: Za uvedenou dobu existence klubu se konalo 92 klubových akcí a srazů, na které se sjelo celkem 1796 osob a 1000 vozidel. Každý sraz si organizačně zpravidla vyžádá okolo 20 hodin vyřizování (příprava, realizace, zpracování fotografií a sepsání reportáže).

Vyřizování registrací po vyřešení finančních otázek

Po předchozí dohodě s vedením klubu, ale i se všemi stávajícími členy v nejbližší době dojde ke specifickým úpravám Stanov Volkswagen Polo clubu. Tím, že průběhu několika let se nabízelo bezplatné členství, vedlo ve výsledku k založení přes 300 uctihodných členských profilů s foto alby vozidel, kdy zároveň však došlo ke zjištění dlouhodobě neaktivních členů. Nutno dodat, že v první řadě nastává určitá efektivita daná aktivními členy před kvantitativními čísly, krom toto vysokým počtem založených alb dochází k zátěži samotného serverhostingu. Není proto možné za stávajícího stavu v tomto dále pokračovat i s ohledem na vynaložený čas 1 hodina pro vyřízení jednoho člena. Jen za rok 2019 bylo vyřízeno na 70 nových registrací (tj. 70 hodin, mj. přes více než 300 hodin za roky předcházející). Sledovaným záměrem je tedy zjednodušení procesu vyřizování členství (ověřování pravosti vložené fotografie, kdy 30% vložených fotografií v registracích pocházelo z jiných webových stránek, zejména zahraničních, kdy lidé se vydávali za majitele těchto vozidel, nebo fotografie neposílali vůbec, nebo ve velice špatné kvalitě), ačkoliv o toto byli zájemci vždy předem požádáni. Každopádně v těchto případech se jednalo vždy o mé marné vynaložení času, kdy po několika e-mailových žádostech o provedení nápravy skončily registrace jako nevyřízené a odstraněné. Bohužel jsem v tomto důsledný a dnes lituji času, kterým jsem s ním hodně plýtval. Nutno sdělit, že řada lidí si zaopatří Polo v řádkách několika tisíc korun pro sezónní záležitost a pak v členství již neuvažují. Nyní se v našem klubu pokračuje na návaznost podzimního jednání o tom, že buď tedy členská alba za aktuálního stavu úplně zrušit včetně předchozí nově prováděné registrace (zde je nutné zajistit sponzorství pro klub), nebo alba ponechat ve stávajícím stavu a zpoplatnit tak členství určitou částkou např. 100 Kč při registraci a dále pravidelně ročně 100 Kč pro zamezení možné neaktivity. Registrace nových členů budou tedy opět vyřizovány, jakmile budou vyřešeny otázky k možným finančním prostředkům. Nadále jako klub fungujeme a pokud dojde k organizaci srazu, můžete na něj přijet jako člen dosud u nás neregistrovaný. Děkuji za pochopení.

Závěr

Na samotný závěr bych rád uvedl, že nadále budu rozvíjet náš klub v co nejvyšší kvalitě, ale to pouze za předpokladu za maximální získané podpory od Vás všech, kterým na něm záleží stejně jako mě. Co se týká financí, které jsem uvedl, roční základní výdaje za provoz klubu stojí přes pět tisíc korun. K tomuto nejsou připočteny náklady za organizaci srazů a zajištění např. pohárů, diplomů a různých klubových propagačních předmětů, jenž se rozdávají mezi Vás rozdávají zdarma. Doposud se členi jakkoliv finančně nemuseli podílet a i přes to, že současnou dobu, která možná přinese negativní ekonomické dopady pro naší společnost, nejsem zastáncem členských poplatků. Bohužel v mých silách již není možné se takto po finanční stránce dále podílet a proto budu nechávat jednat Vás všechny s jakým námětem přijdete. Za posledních pět let jsme jako klub byli součástí Volkswagen clubu, ale nepříznivá ekonomická situace napovídá, že již asi finanční podporu neobdržíme, kdy poslední finanční podpora z jejich strany byla v roce 2018 a dosud jsme přežívali díky klubové pokladně z naspořených rezerv. Doufejme, že bude opět lépe i za předpokladu, že rok 2020 bude více méně unavenější a méně aktivnější. Mám vůči klubu ještě nevyřízené resty, kterými jsou sepsání reportáží na regionální sraz na Jičínsku, oficiální sraz při konání 4. ročníku Volkswagen festu a nakonec naše uskutečněné podzimní grilování v Mohelnici. Vzhledem k mému dosavadnímu nadlimitnímu vytížení se snažím řešit nyní priority a každý den odbourávám vše, co mi dlouhodobě tíží na srdci. Jen jsem tímto chtěl nastínit určitou klubovou problematiku, která je v celku složitá a snažím se tak nalézt nejvhodnější řešení pro naší oboustrannou spokojenost. Každopádně se snažím, co mi čas a okolnosti v domácnosti dovolí. Ještě jednou děkuji za pochopení a neberte toto jako nějaký nářek, ale spíše mé prohlášení k celkové zodpovědnosti za náš klub.

Předseda Lukáš Hanák alias SantaLuck 

Přihlášení