Stránky již běží na novém serveru

V rámci loňského roku jsme se několikrát zaznamenali výpadky našich stránek, které byly způsobeny řadou technických problémů na původním serveru a byli jsme nuceni věnovat spoustu času s jejich odstraňováním.

Z tohoto důvodu jsme ještě v prosinci 2016 oslovili Ondřeje Šindeláře z Volkswagen clubu, který nás nakontaktoval na pana Dušana Jiráska ze společnosti SECURENET.CZ. Pan Jurásko pro náš Polo klub připravil zcela nový server a pevně věříme, že jsme učinili velice dobré rozhodnutí. Za tuto spolupráci velice děkujeme.

Stránky by nemohly být nyní nově spuštěny bez nutnosti realizačního týmu, kdy v průběhu ledna dali k ruce k dílu předseda SantaLuck, starší rada klubu Wormie a místopředsedové Pavlík a Zephy. Dále musíme dodat, že hosting je placenou službou a z klubové pokladny byla odečtena příslušná částka. Jednalo o výši peněz, které nám za minulý rok v rámci srazových poplatků věnovali členi: Adis, Fero, Hades, MirBra, Skin, Sumec a Zakyn. Tímto děkujeme jak realizačnímu týmu, tak našim členům!

Nyní se můžete těšit na pravidelné uveřejňování připravovaných článků.

Přihlášení