Přední mlhová světla - výměna žárovky

Úvodem

Člen Jirka uveřejňuje článek, díky kterému jednoduše zvládnete vyměnit žárovku v předním mlhovém světlu vozidla VW Polo 6N2.

Připravte si

Křížový šroubovák, náhradní žárovka H7

Postup

  • Povolíme šroub.

  • Vysuneme krytku ve směru šipek.

  • Povolíme 3x šrouby - POZOR na šroub (!) pro nastavování sklonu světel.

  • Vyndáme mlhové světlo, konektor nemusíme odpojovat.

  • Demontujeme klipsnu a vysuneme krytku.

  • Odpojíme kabely ze žárovky a demontujeme klipsnu co drží žárovku.

  • Vyměníme novou žárovku H7 (skleněné části se dotýkáme pomoci čistého hadru).

  • Připojíme žárovku a zkusíme zda svítí.

Autor

člen Jirka


Fotogalerie

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení