Zapalovací svíčky - výměna

Postup

 • Vozidlo musí mít vychladlý motor!

 • Vyjměte vložku vzduchového filtru a poté vymontujte samotné těleso filtru. Zde budete muset odpojit potrubí vzduchového sání, které je přišroubováno jedním křížovým šroubem k tomuto tělesu.

 • Odmontujte kabely od žhavících svíček.

 • Svíčky se povolují speciálním nářadím pro jejich montáž. Tento klíč stojí kolem 80 Kč.

 • Svíčky se povolují směrem vlevo!

 • Nezapomeňte sundat u nové svíčky čepičku, která je zpravidla zašroubována na jejím konci.

 • Svíčky zašroubujte směrem vpravo až na doraz, ale lehce, protože by také mohlo dojít k jejich poškození (zlomení) a následně k náročnému vyndavání úlomků.

 • Šroubujte je momentem 25 Nm. - utahovací moment svíček je hezká věc, ale kdo má doma momentový klíč? Pokud tedy nemá tak doporučuji svíčky utahovat rukou na doraz a pak dotáhnout klasickým klíčem o 15° v případě, že má kuželovou podložku. U normální plechové se nová svíčka utahuje o cca 90° a použitá zase o 15°.

 • Namontujte kabely ke svíčkám.

 • Namontujte zpět těleso vzduchového filtru.

 • Časová náročnost: výměna zapalovacích svíček trvá cca 30 minut

Autor

předseda Santaluck

 

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení