Termostat - výměna

Úvodem

V uvedeném článku se dočtete na co slouží termostat, kde ho naleznete, jak poznáte jeho závadu a jak termostat vyměníte. Tento článek se týká vozidla VW Polo 6N (1994-99) a výměna termostatu byla provedena u motoru 1.6 55kW typ AEE. Tento návod je možno použít i na vozidla Škoda Felicia a Octavia, Seat Ibiza 6K. Časová náročnost práce je cca 30 minut.

 

Termostat

O chlazení motoru se stará chladící kapalina, která proudí v bloku motoru v několika uzavřenými okruhy pod tlakem. Po nastartování vozidla začíná voda proudit v tzv. malém okruhu - tj. pouze vně bloku. Jakmile se voda začíná ohřívat, termostat se začíná roztahovat a tím ohřátá voda může začít proudit do tzv. velkého okruhu přes chladič. O stavu teploty vody Vás informuje ukazatel v palubní desce, který dostává údaj od snímače teploty motoru.

 

Uložení termostatu

Termostat se nachází v tělese termostatu, který je uložen po pravé straně bloku motoru (pokud stojíte čelem před motorem), pod rozdělovačem. Přístup k němu je náročný, protože Vám celou dobu jeho montáže budou znepříjemňovat různé hadice a kabely.

 

Příznaky poruchy termostatu

Vozidlo se pomalu zahřívá anebo se nezahřívá vůbec. Z mé osobní zkušenosti se tato porucha začala projevovat pozvolna Trvalo to zhruba půl roku, než se motor přestal zahřívat úplně. Při stojícím vozidle jsem po delší době dosáhl teplotu vody 90°C, avšak při jízdě teplota klesla na 70°C, ale i méně. Při opětovné pomalé jízdě nebo zastavení, teplota opětovně pomalu narůstala. Topení horkého vzduchu v interiéru bylo nedostačující. Doporučuji před tímto napojit vozidlo na VAG, abyste vyeliminovali možné závady snímače teploty vody v tělese termostatu. Dalším předpokladem je to, že Vám neubývá voda z expanzní nádržky nebo nemá příměs oleje. V tomto případě byste s velkou pravděpodobní měli vadné těsnění pod hlavou motoru!

 

Příprava na demontáž

Vozidlo musí být zabrzděno a vypnuté zapalování. Dále motor musí být studený! Nejlépe je provádět tuto servisní práci na druhý den od Vašeho příjezdu. Připravte si vhodnou nádobu pro zachycení vytékající chladící kapaliny a dále: klíč pro povolení 8" šroubů, stahovák na spony od hadic, destilovanou vodu na dolití, hadry, čistou vodu na opláchnutí rukou. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte! Chladící voda je jedovatá! Doporučuji provádět práci v dílně, která je dostatečně osvětlená.

 

Demontáž termostatu

Znovu podotýkám, že motor musí být studený! Otevřete uzávěr od expanzní nádržky. Stáhněte sponu z horní přívodní hadice, která vede od chladiče do tělesa termostatu a poté hadici stáhněte a její konec zaizolujte např. do igelitu a stáhněte gumičkami, tak aby nedocházelo k úbytku chladící kapaliny z chladiče. Nyní začne vytékat voda z tělesa termostatu. Pomocí klíče povolte dva 8" šrouby, které přichycují uzávěr tělesa termostatu. Odejměte tento uzávěr a poté i samotný termostat. Z expanzní nádržky Vám vyteče zbytek chladící vody. Rukou sáhněte do otvoru tělesa termostatu a vyjměte starý těsnící O-kroužek.

 

Montáž termostatu

Připravte se nový termostat. Z osobní zkušenosti s druhovýrobou dílů, doporučuji pro tuto servisní práci pouze originální díl vyrobený přímo ve VW anebo v mladoboleslavské škodovce s označením 032 121 110B. Cena za díl je 821 Kč. K tomuto nezapomeňte zakoupit i nový O-kroužek (81 Kč), který se musí vždy vyměnit! Termostat vsuňte do otvoru tělesa termostatu a na uzávěr přichyťte nový O-kroužek a uzávěr zpět napasujte do jeho původního uložení a toto celé sešroubujte na doraz, tak aby zde byla stejná mezera a žádná vůle. Pozor na stržení šroubů, protože těleso termostatu je z tvrzené umělé hmoty! Nasuňte hadici k tělesu a stáhněte ji sponou. Zkontrolujte, zda všechny hadice a kabely máte zapojeny. Pomocí nálevky dolijte destilovanou vodu do expanzní nádržky do rysky mezi MIN a MAX.

 

Kontrola práce

Nastartujte vozidlo a nechte motor chvilku běžet, aby se Vám chladící systém odvzdušnil. Vypněte motor a víčko namontujte na expanzní nádobu. Nastartujte motor a zkontrolujte připadnou netěsnost, kterou ihned před samotnou jízdou odstraňte! Je normální, že se Vám bude z pod kapoty valit kouř, neboť se bude vypařovat voda, která je vyteklá na stranách bloku motoru nebo na pouzdře převodovky nebo spojky. Pokud jste termostat správně namontovali a máte snímač teploty v pořádku, chyba se zahříváním vody je úspěšně odstraněna!

 

Rada za závěr

Výměnu termostatu jsem prováděl 2x, a to z důvodu, že jsem nejdříve použil neoriginální díl. Na podruhé se to díky originálnímu dílu povedlo.

 

Zkouška použitého termostatu

Pokud někde seženete nějaký použitý termostat a nevíte zda funguje, stačí do vhodné nádoby napustit horkou vodu kolem 90°C a tento termostat do ní ponořit. Přitom však se nesmí termostat dotýkat ani dna nádoby ani jeho stěn. Pokud je termostat funkční, měl by se roztáhnout o min. 7mm na jeho délku.

 

Autor

předseda SantaLuck


Fotogalerie

eee1
eee2
eee3
eee4
eee5
eee6
eee7
eee8
eee9
f1
f2
f3
f4
f5

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení