Snímač teploty motoru - výměna

Úvodem

Uvedený článek se týká vozidla VW Polo modelové řady 6N (r.v. 1997) s benzinovým motorem. Moje Polo má obsah motoru 1.6, typ AEE. U ostatních benzinových motorů se tento návod lišit nebude, avšak u dieselů ano. Článek se týká výměny čidla (snímače) teploty motoru. Práce není náročná, ale musíte dodržet určitá pravidla, aby vše proběhlo v pořádku. V první řadě Vám vysvětlím na co takové čidlo je a kde ho naleznete. O chlazení motoru se stará chladící kapalina, která proudí díky vodnímu čerpadlu (je poháněno rozvodovým řemenem) od expanzní nádoby přes těleso termostatu do bloku motoru, dále hadicemi do tělesa topení, které se nachází pod palubní deskou a zpět - což je malý okruh. Pokud se motor zahřeje, otevře se termostat a ten pustí ohřátou vodu do velkého okruhu, což je cesta přes chladič. Termostat je ryze mechanickou záležitostí. Aby řídící jednotka ve vozidle dostávala nějakou hodnotu a mohla ji zpracovávat, tak se o toto stará čidlo teploty motoru, které je umístěno v tělese termostatu. Podle typu motoru nalezneme buď jedno čidlo anebo dvě. Pokud máte dvě čidla, tak to levé čtyř-konektorové dává údaj řídící jednotce a palubní desce a to druhé 2-konektorové je pro AC klimatizaci! V opačném případě u samotného čidla je vše spojeno dohromady. Poruchu čidla zjistíte pouze přes připojení na VAG, kdy se zobrazí výpis z registru závad vozidla. Za jízdy to však poznáte abnormálním chováním vozidla. Mezi hlavní příznaky patří zejména nedostatečné ohřívání vody a její pokles za jízdy (též je možné, že je to zapříčiněno špatným termostatem), dále zvýšenou spotřebou paliva, cukáním za jízdy (pozor, také možnost špatné škrtící klapky nebo lamba sondou)! Každopádně vše poznáte připojením na VAG (chybu Vám to ovšem neukáže na nefunkčním termostatu).

 

Postup

Pokud víte, že se skutečně jedná o chybné čidlo teploty vody v motoru, tak můžete začít následnou výměnou. Vozidlo zabrzděte a pokud nemáte možnost pracovat v dílně v jámě nebo na velkém zvedáku, stačí když vozidlo nadzvednete a umístíte pod motor vhodnou nádobu pro zachycení pro pozdější unikající chladící kapaliny. Pozor! Tato kapalina je jedovatá a v žádném případě nesmí přijít v kontaktu o očima a dále se musí ekologicky zlikvidovat. Takže žádné kanály apod! Na těchto čtyřech horních fotkách je vidět příprava vozidla a umístění čidla teploty motoru. Mějte po ruce destilovanou vodu na pozdější dolití.

 

Vozidlo musí mít vypnutý motor a dále chladící voda v motoru musí být studená, abyste se neopařili! Je dobré tuto práci provádět třeba na druhý den od Vašeho příjezdu. Rukou odpojte konektor od čidla a vhodně jej umístěte, aby Vám později při práci nepřekážel. Ujistěte se, zda otvor na spojce je zakrytý zátkou, aby Vám do spojky nenatekla chladící kapalina, která za chvilku tlakem vytryskne! Jelikož je chladící kapalina mastná, mějte po ruce suchý hadr a možnost si ruce opláchnout. Při práci nekuřte a nejezte. Když máte konektor odpojený, tak vyjměte tahem dolů umělohmotnou pojistku ve tvaru podkovy, která čidlo zajišťuje v tělese termostatu. Pokud vše proběhlo v pořádku, uchopte za čidlo a vytáhnete jej směrem ven. Při tomto však bude tlakem tryskat ven chladící kapalina! Znovu podotýkám, že práci provádějte zásadně, když je motor studený!!! Mezitím si připravte nové čidlo a O-kroužek (gumové těsnění, které by mělo být součástí balení a musí se vždy vyměnit). Pokud původní O-kroužek nezůstal na vyndaném čidle, budete jej muset z otvoru tělesa termostatu lehce vypáčit třeba za použití malého plochého šroubováku. Na nové čidlo nasaďte O-kroužek a celé toto zasuňte do otvoru až na doraz a zajistěte opět pojistnou podkovou a připojte konektor. V nádobě, která byla pod motorem a vypustili jste do ní vodu zjistíte, kolik máte plus mínus dolít do expanzní nádoby, takže do čistého kbelíku namíchejte vhodný poměr destilované vody a nové chladící kapaliny. Je to cca poměr 1:4 (chladící voda:destilovaná voda). Pro motory Volkswagen se doporučuje červená barva, kterou zakoupíte např. v AutoKelly - StarLine K12 za cca 184 Kč/ 1lt (členi klubu mají samozřejmě slevu!) Tuto směs lijte pozvolna pomocí trychtýře. Nechte expanzní nádobu otevřenou a nastartuje vozidlo. Tímto se voda dostává do oběhu a stane se, že i po určité chvilce z této nádoby zmizí. To je zapříčiněno tím, že se otevírá velký okruh chlazení a voda se dostává do chladiče. Vypněte motor a znovu vodu dolijte mezi rysku MIN a MAX a znovu nastartujte a sledujte stav vody. Tím, že je nádoba otevřená, tak se odvzdušňuje a je to pro pozdější chlazení dobré. Sledujte případnou netěsnost, aby Vám chladící voda nikde neunikala! Pokud budete otevírat víčko od expanzní nádoby kdy je voda již ohřátá, používejte zásadně rukavice a chraňte si obličej před případným opařením! Pokud máte již toto vše hotovo, tak znovu připojte vozidlo na VAG a zkontrolujte, zda registr závad na řídící jednotce je čistý a zbylé závady odstraňte a znovu při nastartování na VAG vozidlo připojte. Teď by vozidlo mělo být již zdravé a připraveno na pěknou projížďku :-) Abych nezapomněl na konec, tak se nesmíte leknout toho, že se Vám bude kouřit z pod kapoty, protože se chladící kapalina, kterou jste vypouštěli, bude odpařovat od výfukového potrubí. Je dobré motor umýt WAPkou a vhodně jej ošetřit. Závěrem bych ještě chtěl říct, že je lepší nalít méně chladící vody na letní sezónu, aby se Vám motor rychleji zahříval. O jeho přehřátí se postará vrtule na chladiči, která spíná již při provozní teplotě 92°C a je dvou rychlostní na stavu aktuální teploty vody v chladiči. Pokud Vám však vrtule nefunguje, překontrolujte pojistku č.19, což je 30A. Pokud toto ani nepomůže, tak je závada na termospínači, který je umístěn v chladiči.... ale to je námět na další náš klubový článek :-) Na posledních fotkách je detail tělesa termostatu a umístění čidla teploty motoru. Záležitost vyměnit čidlo podle mého návodu zvládne i pokročilý začátečník a neměla by trvat déle než 30min.

 

Autor

předseda SantaLuck


Fotogalerie

pp1
pp2
pp3
pp4
pp5
pp6
pp7
pp8
pp9
s1
s2

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení