Ložisko zadního kola (bubnová brzda) - výměna

Úvodem

Pokud se Vám bude za jízdy ozývat ze zadní části auta hučení, které bude patrné i při dobržďování a ustane při průjezdu zatáčkou, jedná se s vysokou pravděpodobností o defektní ložisko kola – potvrzení se dočkáte, pokud kolo zvednete a protočíte naprázdno ve vzduchu- pokud zvuk uslyšíte je jasno. Někdy ve výjimečných případech je nutno ložisko pouze lehce dotáhnout a ustavit (viz. níže), ale to je opravdu výjimkou a navíc se s vysokou pravděpodobností takto dotažené ložisko zničí daleko dříve. Dostatek mazacího tuku v ložisku je prvotním předpokladem (pravidelná kontrola)!!! Vůli zjistíme tak, že vezmeme za kolo a zakýváme s ním, jako při sundavání z náboje. Malá vůle je samozřejmě nutná vždycky, nicméně přílišná je na škodu. Přesně ji definovat opravdu neumím, je to prostě třeba mít jaksi v "oku". V první řadě zakoupíme sadu ložiska. Výrobců je mnoho - já po zkušenostech zvolil kvalitní výrobek od SKF (VKBA529), který překvapí dvěma věcmi: vysokou cenou a vysokou kvalitou. Pokud si Vy nebo prodávající nejste jistí typem, informujte se na možnost výměny, a pokud kupujete v pátek, tak i na sobotní dopolední prodej. Budete potřebovat čisté a netřepivé hadry, a to ve větším množství. Při práci (zvláště s vyndaným kuželíkovým ložiskem) vůbec dbáme až úzkostlivé čistoty. Připravte si také trochu lihu. Auto zajistíme, povolíme, zvedneme a sundáme příslušné kolo. (event. je možné se přesvědčit, zda je ložisko slyšet i při volném protočení kola).

 

Postup

Odpáčíme opatrně krycí čepičku náboje plochým šroubovákem, popř. šikmými jemnými poklepy gumové paličky po jejím obvodu. Pokud ji chceme použít znovu nesmí být děravá nebo hrubě zdeformovaná! POZN. Kraje čepičky musí těsnit, voda proniklá do ložiska škodí! Po sundání krytky, otřeme přebytečný tuk a opatrně narovnáme konce závlačky, kterou pak vyťukneme ven a tím odjistíme ložisko. Nato stáhneme krycí aretační převlek matky. Povolíme matici. Pokud to nejde rukou, použijeme patřičný klíč (tuším, že č. 22 nebo 24). Stáhneme krycí podložku a označíme si (např.fixou) její montážní stranu pro její stejnou zpětnou montáž. Vhodným nástrojem (malým šroubováčkem, háčkem, apod.) vytáhneme vnější kuželíkové ložisko (pokud ho výjimečně nebo nouzově chceme znovu použít - zamezíme jeho pádu na zem a zanesení jakoukoli nečistotou a odložíme ho na čistý hadr nebo lépe igelit a přikryjeme). Tímto máme buben odjištěn a můžeme jej sundat nebo stáhnout popř. vhodným stahovákem. POZN. Pokud máte původní brzdové obložení anebo vysokou hranu (rantl) třecí plochy bubnu, bude demontáž složitější a doporučuji stahovák - já se o brzdy starám, takže jsem buben sundal za 5 vteřin. Pro pořádek obrázek dílů v pořadí, v jakém jsme je demontovali. Montáž provádíme samozřejmě opačně! Využijeme sundaného bubnu - zkontrolujeme a vyčistíme pořádně celý mechanismus brzdy a poté vyfoukáme stlačeným vzduchem - NEVDECHOVAT !!! Pro informaci - tyto brzdy mají najeto 50.000 Km od poslední repase – a fungují skvěle a stejně i vypadají; to je důvod proč je mám radši než kotouče… POZN. Máme-li ABS, vyčistíme snímač, ukrytý pod horní rozpěrou! Z bubnu vypáčíme simerink vnitřního konusového ložiska. Nejde-li, je možno opatrně jej odseknout anebo navrtat malým vrtáčkem, zašroubovat samořez a za něj pak silou vytáhnout.Vyndáme vnitřní ložisko. A jsme u obtížnější fáze – vyrážení středových kroužků z bubnu. Nejprve vnitřek bubnu pořádně zbavíme tuku a najdeme tři vybrání na každé straně, kde jasně vidíme spodní stranu kroužku – tady pak opřeme vyrážecí trn nebo vhodný průbojník (já měl konec průbojníku cca 3mm široký). Je žádoucí upnout buben do svěráku anebo alespoň podložit vhodnými dřevy. Vyrážíme střídavým poklepem na 3 vyfrézovaná místa, aby se kroužek nevzpříčil!!!. POZN. Dbáme na to, aby nástroj, kterým vyrážíme kroužky byl v bezvadném stavu, abychom nepoškodili vnitřní plochu středu bubnu. Vyrážíme vždy šikmo – práce vyžaduje jistý grif – současně tlačíme od středu bubnu a dolů, volíme raději menší rány aby rána nesjela. Totéž opakujeme na druhé straně, trpělivě vyrážíme střídavými poklepy ve 3 vybráních na spodní část středícího kroužku. Až máme oba kroužky venku! Zkontrolujeme, zda jsme přece jen nepoškodili vnitřek bubnu a případně přebrousíme rýhy smirkem o zrnitosti cca 800-1000, rozleštíme vhodnou brusnou pastou a pečlivě vyčistíme vnitřek čistým hadrem několikrát po sobě a nakonec vytřeme lihem, stejně jako třecí-brzdné dosedací plochy bubnu…(které si pak stejně ještě samozřejmě zapatláme mastnými prsty a budeme je čistit nejmíň 3x). Nyní může nastat i situace, že zjistíme, že nám prodejce dodal jiné ložisko a my teď stojíme před problémem zda vraždit hned anebo za chvíli. Většinou jsme opěšalí, zamazaní zcela od šmíru, v obchodě mají zavřeno anebo v lepším případě nemají ložisko na skladě a prodavač koktá cosi o tom, že podle katalogu to má být ono… Proto jsem upozorňoval výše na nutnost zajistit se pro takové situace. Pokud tedy nemáme další plány (já ještě brousil a lakoval buben kvůli estetice), přikročíme k montáži nového ložiska. Nejprve narazíme nové kroužky do bubnu. K tomu je speciální „forichtung“, který jsem ovšem kdysi někomu „na chvíli“ půjčil a nevrátil se mi. Použijeme tedy nejlépe vhodnou, rovnou a nepoškozenou trubku (o průměru 39 a 49 mm) a v případě nouze si poradíme i jinak. Vnitřek plochy jemně mázneme novým tukem (používáme pouze lithný tuk, na kvalitě opravdu nešetříme), aby kroužek šel lépe narazit. Protože kroužek se nesmí vzpříčit, je třeba narazit ho pokud možno rovně, např. úderem přes vhodný předmět. POZN. První ránu vedeme silnější a pokud se kroužek chytil a je víceméně rovně, mnohem jemnějšími údery po celém kruhu pokračujeme. Za stálého poklepávání obkružujeme údery kroužek, abychom zamezili vzpříčení. V momentě, kdy je v rovině se středem bubnu nasadíme opět trubku nebo trn a doklepneme jej až do konce (poznáme i podle zvuku). Nejlepší je samozřejmě lisování, ale to většina z nás k dispozici nemá. U vnitřního ložiska postupujeme obdobně, s tím, že ho narážíme nejlépe trubkou, protože je zároveň s hranou bubnu a pak teprve můžeme krouživými údery na trn dorazit kroužek do konce… Tato část vyžaduje nejvíce trpělivosti a klidu. POZN. Buben samozřejmě podložíme dřevěnými špalíky. Nyní zbývá v opačném pořadí nasadit vše na náboj. Vyčistíme ještě jednou vnitřek, do středu bubnu vytlačíme vhodný tuk a nasadíme vnitřní (větší) ložisko a zajistíme naražením nového simerinku (je důležité, aby se ložisko zcela zaplnilo tukem, nejlépe pořádně promnout mezi prsty, mezery vyplnit tukem z tuby nebo injekční stříkačky; do středového kroužku mázneme taktéž nový tuk). POZN. Tuk na obrázku je pouze ilustrační a nepříliš vhodný, nakonec jsem použil tzv. bílou lithnou vazelínu přímo na ložiska. Jinak simerink narážíme opatrnými údery gumové paličky. Nasadíme buben na náboj kola, do vnějšího kroužku namázneme nový tuk a vložíme opět řádně promazané nové vnější (menší) ložisko. To zajistíme podložkou montovanou stejnou stranou jak byla a nasazením matice. Tím nám buben drží a jsme ve finále.

 

Důležité

DŮLEŽITÉ - abychom výsledek práce neanulovali špatným ustavením ložiska postupujeme takto:

 1. odstraníme přebytečný tuk

 2. za stálého otáčení bubnem jemně dotáhneme matici až půjde bubnem otáčet ztuha

 3. povolíme o cca 1/4 závitu zpět

 4. za stálého otáčení bubnem dotáhneme matici tak, aby bylo možno tlakem na podložku pod maticí (např. přes plochý šroubovák) touto mírně posunout

 5. v této poloze nasadíme kryt matice a provlečeme novou závlačku

 6. tím je ložisko ustaveno (musí vykazovat takřka nepatrnou vůli, kterou poznáme po nasazení kola)

 7. oba konce závlačky ohneme okolo matice

 8. ochranný kryt (čepičku) naplníme ze 2/3 novým tukem a velmi opatrně natlačíme a doťukneme na střed náboje gumovou paličkou, aby vše těsnilo

 9. očistíme přebytečný tuk

 10. nasadíme kolo a zkusmo otočíme a zjistíme vůli

 11. zkušební jízda alespoň 20 km

Autor

RON


Fotogalerie

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
e1

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení