Pylový (kabinový) filtr - výměna

Úvodem

Funkce kabinového (pylového) filtru neboli její vložky: tento filtr zachycuje nečistoty, které proudí nasávaných vzduchem přes větrací trysky v palubní desce do kabiny. Vložku tohoto filtru bychom měli z hygienického hlediska měnit každých 30 tisíc najetých kilometrů, neboť se velice rychle na jaře ucpává pylem a na podzim listím, a poté ventilátor vydává různé nechtěné zvuky. Kabinový neboli pylový filtr se nachází v motorovém prostoru vozidla, a to pod plastovým dílem pod čelním oknem. Tento plastový díl se skládá ze dvou dílů. Pokud stojíte před vozidlem, tak se filtr nachází pod levou částí tohoto plastového dílu. Plast je uchycen pod gumovou ochrannou lištou několika PVC vruty, takže dbejte opatrnosti při jeho demontáži.
 

Postup

Filtr lehce demontujete. Takže nejprve musíte odmontovat gumovou lištu, která je pouze zasunuta do drážky. Poté demontujete jeden díl plastu od vyjmete ho ven. Uvidíte kabinový filtr. Jeho vložka je uchycena v rámečku, který upevňuje ještě plastový rám. Tento snadno vysunete směrem nahoru. Rámeček je uchycen dvěma zacvaknutými pojistkami. Lehce je odejměte a filtr s vložkou demontujte. Je možné, že se s filtr bude prášit, proto prach nevdechujte! Samotnou vložku, která je papírová vysuňte ven z filtru a nahraďte ji novou. Při zpětné montáži postupujte opačně dle tohoto návodu. Je dobré prostor pod tělesem kabinového filtru vytřít zředěným Savem anebo obdobným přípravkem až do místa, kde je turbína - mějte vypnuté zapalování motoru! Časová náročnost je okolo 30 minut a myslím si, že podle tohoto návodu to zvládne i začátečník.

 

Autor

předseda SantaLuck


Fotogalerie

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
s1

 

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení