Motor - systémy vstřikování benzínového paliva

Úvodem

Motory VW Polo mají rozdílné vstřikování paliva, zaleží však jaký model vlastníte a jaké je roku výroby anebo zda se jedná o motor zážehový (benzinový) anebo vznětový (diselový = naftový). Pokud se budeme bavit o modelu VW Polo 6N roku výroby 1994-1999, tak jejich motory budou dvojího typu. Liší se ale jejich elektronickým vstřikovacím systémem. Buď to bude Mono-Motronic anebo MPI, což je zkratka pro "multi point injection". Ten první výraz "mono" je jednobodové vstřikování a montovalo se výrobcem do vozidel o obsahu 1.0, 1.3 a 1.6 do konce roku 1995. Od tohoto roku se systém MPI začal umisťovat pro motory 1.3, 1.4 a 1.6. Výrobcem byla firma Bosh anebo Marelli, avšak systém je identický. Před tímto vstřikovacím systémem se používaly karburátory (do roku 1994 - model Polo 2F), které měli zastaralé technické možnosti jako nepřesné dávkování paliva při rozdílné zátěži motoru anebo zvýšený obsah škodlivin ve výfukových plynech atd. Systémy Mono-Motronic a MPI díky nové technologii jsou podstatně lepší díky pomocí katalyzátoru, který je řízen lambda sondou, kde dochází v této fázi k čištění výfukových plynů. Dále tento systém je přímo spojen s řídící jednotkou, která je vybavena registrem závad, kde se zaznamenávají veškeré chyby během provozu vozidla při vstřikování a vyvolat je lze připojením na přístroj zvaný VAG. Vstřikovací zařízení Mono-Motronic nebo MPI nepotřebuje údržbu.

 

Mono-Motronic

Systém vstřikování paliva Mono-Motronic se dodávalo do zážehových (benzinových) motorů do listopadu roku 1995. Dodávala je firma Bosh anebo Marelli, a to motorů 1.0, 1.3 a 1.6. Princip spočívá v tom, že toto elektrické vstřikování palivo nárazově vstřikuje do sacího potrubí a má pouze jeden centrální vstřikovací ventil, proto tento název Mono-Motronic (Mono = jeden). Nasáté palivo je do jednotlivých válců přerozdělováno pomocí sběrného sacího potrubí tak, jako je to u karburátoru. Vzduch, který je nasáván přes vzduchový filtr směřuje přes vstřikovací jednotku, kde je škrtící klapka, a to přímo do motoru. Tato škrtící klapka je ovládána táhlem plynu a poloha škrtící klapky je zaznamenávána potenciometrem. Do řídící jednotky se dostává údaj jak o poloze škrtící klapky, tak ale i údaj s okamžitými otáčkami motoru a množství nasátého vzduchu získané z podtlaku ze sacího potrubí. Řídící jednotka tyto údaje zpracuje a dle množství nasátého vzduchu a otáček motoru poté řídí okamžik vstřiku a množství paliva.

V kostce: Od plynového pedálu vede táhlo, které končí v kladce škrtící klapky, takže čím více sešlapáváte plynový pedál, tím více se otevírá hrdlo škrtící klapky, je nasáváno více vzduchu a tudíž řídící jednotkou dáván údaj o množství vstřikování paliva.

Celá soustava se také skládá z několika důležitých dílů jako je spínač volnoběžných otáček, který má za úkol vysílat řídící jednotce údaje o poloze škrtící klapky, která pomocí servomotoru otevírá nebo uzavírá tuto škrtící klapku - tímto se drží volnoběžné otáčky. Dále je tu snímač teploty motoru a snímač teploty vzduchu a nakonec lambda sonda a odvzdušnění palivové nádrže přes nádržku s aktivním uhlím. Každý tento díl je důležitý pro bezchybný provoz motoru.

 

MPI

Systém vstřikování paliva MPI neboli "multi point injection" je elektrické vícebodové vstřikování, které dodává firma Bosh nebo Marelli. Má čtyři vstřikovací trysky, což je jedna na každý válec. Tyto trysky se spouští jednotlivě a přes ně se vstřikuje palivo přes sací ventily. Hallův spínač zapalování dává signál do řídící jednotky, která z těchto informací pozná okamžitou polohu pístů v motoru. Pomocí elektrického palivového čerpadla je palivo nasáváno z nádrže přes palivový filtr do sacího potrubí až ke vstřikovacím tryskám. V potrubí je podtlak (1.2 bar = Motronic, 3.0 bar = Marelli), který závisí na poloze škrtící klapky, která je otevírána nebo zavírána pomocí táhla před kladku od plynového pedálu a okamžitých otáčkám motoru. Tyto údaje slouží jako měřítko pro množství nasávaného vzduchu. Snímač tlaku v sacím potrubí je umístěn přímo v potrubí tohoto sání, které je vyrobeno z PVC. Poloha škrtící klapky, která je tedy ovládána táhlem plynového pedálu je zaznamenána potenciometrem, který dává informace řídící jednotce nesoucí množství nasátého vzduchu. Ta informace zpracuje a řídí tak okamžik vstřiku a množství vstřikovaného paliva, takže při větším sešlápnutí plynového pedálu je škrtící klapka více otevírána, je nasáváno více vzduchu a je tak vstřikováno větší množství paliva. Další snímače u škrtící klapky mají za úkol odměřování paliva ve všech jízdních situacích, jako jsou snímače volnoběžných otáček, které vysílají řídící jednotce informace o poloze škrtící klapky, která pomocí servomotoru otevírá nebo uzavírá škrtící klapku a tímto se udržují volnoběžné otáčky. Volnoběžné otáčky jsou závislé na teplotě motoru. Pokud je napětí v autobaterii menší, volnoběžné otáčky se zvýší, aby nedošlo k její vybíjení. Mezi další snímače patří snímač teploty motoru a snímač teploty vzduchu, lambda sonda a magnetický ventil pro odvzdušnění palivové nádrže s nádržkou aktivního uhlí. Tento systém se dodával pro vozidla Polo od 9/ 1995 pro motory 1.3, 1.4 a 1.6.

 

Autor

předseda SantaLuck


Fotogalerie

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení