Palivové filtry - informace

Benzínové motory

Palivový filtr se nachází na bloku palivové nádrže, tedy na jeho podvozku u zadní nápravy. Při jeho demontáži musí být vozidlo zabržděné a musí mít vypnutý motor! Vozidlo zvedněte na hydraulický zvedák anebo pracujte v jámě. Je dobré také otevřít víčko nádrže a odšroubovat uzávěr pro snížení tlaku. Při demontáži filtru unikne malé množství paliva a proto při práci nezacházejte s otevřeným ohněm a ani nekuřte a dílnu mějte dobře větranou! Pod palivovou nádrž umístěte vhodnou nádobu, nejlépe kovový lavor, do kterého unikne zbylé palivo a hadice od palivové soustavy upevníme svorkami (přiškrtíme je), aby nadále nedocházelo k úniku paliva. Palivový filtr odšroubujeme od spon pomocí křížového šroubováku. Dbejte zvýšené bezpečnosti, neboť tento filtr bude naplněn palivem a bude nutné jej vylít do nádoby. Připravte si nový filtr a nasaďte jej tak, aby šipka směřovala ve směru toku paliva, proto je dobré ještě před jeho demontáží si zapamatovat tento směr. Poté připojte hadice do filtru a utáhněte svorky. Nastartujte vozidlo a zkontrolujte těsnění, aby palivo nikde nevytékalo, což by bylo pro provoz velice nebezpečné. Časová náročnost celé výměny Vám zabere okolo hodiny času. Palivový filtr by se měnit alespoň jednou za tři roky anebo ihned po natankování vadného paliva.

 

Naftové motory

Palivový filtr v naftových motorech se nachází v motorovém prostoru před konzolou levého tlumiče pérování (pokud stojíme zepředu před vozidlem). Při jeho montáži nepotřebujeme, aby vozidlo bylo zvednuto. Pouze musí mít vypnutý motor, řádně zabržděné a také si připravte vhodnou nádobu pro zachycení odtékající nafty. Pokud Vám nafta vyteče na součástky z PVC anebo gumy, tak je ihned setřete dosucha hadrem, jinak by hrozilo k pozdějšímu jejich poškození! Od palivového filtru vypojte všechny hadičky (jsou čtyři a jsou to: přívodní hadička od palivové nádrže, výstup ke vstřikovacímu čerpadlu, vratná hadička od vstřikovacího čerpadla, vratná hadička do palivové nádrže) a dále je tu upevňovací svorka regulačního ventilu. Poté na spodní straně filtru povolte vypouštěcí šroub a nechte vytékající naftu vytéci do připravené nádoby. Poté nasaďte nový filtr a připojte ho hadičkami a řádně utáhněte svorky, přičemž nesmíte zaměnit přívodní a vratné hadičky. Na filtru jsou uvedeny šipky, které znázorňují směr toku paliva. Nasaďte regulační ventil s novým O-kroužkem a ze strany ho zajistěte upevňovací svorkou regulačního ventilu. Nastartujte vozidlo a optiky zkontrolujte těsnost všech hadic! Časová náročnost celé výměny Vám zabere okolo hodiny času. Palivový filtr by se měnit alespoň jednou za tři roky anebo ihned po natankování vadného paliva.
 

Autor

předseda SantaLuck

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení