Přístrojová deska (typ č. 2) - Nulování servisních údajů

Úvodem

U těchto budíků (VW Polo 1998-1999) se zobrazují na denním počítadle při dosažení servisu tyto údaje:

Při vypnutém zapalování
Nápis service

Při zapnutém zapalování přerušovaně
Výměna oleje service OIL
Inspekční servis service INSP

 

Postup

1. Při vypnutém zapalování stiskněte nulovaní tlačítko denního počítadla kilometrů a držte ho.
2. Zapněte zapalování a nejdříve po 10 sekundách nulovaní tlačítko opět uvolněte. Na displeji se objeví čárky.

 

nul4

nul5

 

Autor

předseda SantaLuck

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení