Přístrojová deska (typ č. 1) - Nulování servisních údajů

Úvodem

Před nastartováním vozidla Polo se Vám na displeji stavu najetých kilometrů ukáže údaj IN00, což je v pořádku.

Pokud vozidlo potřebuje výměnu oleje, ukáže se údaj OEL. Po ročním intervalu, kdy je zapotřebí provést kontrola vozidla, se ukáže údaj IN01 a každých 30 tisíc ujetých km se ukáže IN02. Po provedení určitého servisního úkonu je zapotřebí údaj vynulovat.

 

Postup

  • Zapněte zapalování vozidla, ale nestartujte.

  • Zmáčkněte a podržte levé tlačítko pro jakoby nulování denních kilometrů (TRIP).

  • Vypněte zapalování a pusťte toto tlačítko a na displeji by se měl ukázal údaj OEL.

  • V pravé části přístrojovky je druhé tlačítko pro nastavování hodin, které se skládá ze dvou částí. Zde stiskněte jeho spodní část, dokud se na displeji neobjeví údaj "-----"

  • Nyní máme údaj OEL vymazán. Takto nulujeme další servisní údaje.

  • Nakonec zapneme opět zapalování a po ukázání údaje IN00 zapalování vypneme.

Autor

předseda SantaLuck


Fotogalerie

nul1
nul2
nul3

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení