Brzdy ABS a rozsvícená kontrolka

Úvodem

Správná funkčnost antiblokovacího systému brzd neboli ABS je ve vozidle VW Polo signalizováno rozsvícenou kontrolkou ve spodní řadě ostatních spínačů s kontrolkami ve středovém panelu, a to oranžovou barvou a jen při otočení klíčku do druhé polohy před vlastním startováním. Pokud máte airbagy, tak se současně rozsvítí i jejich kontrolka pro jejich signalizaci, a to červeně. Po nastartování vozidla obě kontrolky zhasnou, což je zcela v pořádku a během jízdy se již nerozsvítí.

Ze dne na den se mi však po nastartování rozsvítila oranžová kontrolka pro signalizaci ABS a již po celou dobu jízdy nezhasla. Proto jsem vyzkoušel zátěž brzd, avšak bez odezvy pracujícího ABS, které byste ihned poznali jejich charakteristickým "kopáním" do brzdového pedálu. Den předtím jsem s vozidlem jel a po celou dobu jízdy jsem se nedostal do krizové situace, kdy by mi mělo dojít například k činnosti ABS. Do žádných výmolů na vozovce či jiných její nerovností se vozidlo do konfliktu nedostalo. Proto jsem začal hledat možnou příčinu poruchy.

 

Postup

Jako první doporučuji hledat "zakopaného psa" v pojistkové skříni, která se nalézá za odklápějící se přihrádkou řidiče. Tuto přihrádku stačí pouze otevřít a z každé její boční strany pouze lehce odklopíte PVC pružné jistící klapky a celou tuto přihrádku poté směrem ven tahem vyjmete, abyste měli snadný přístup k samotné pojistkové skříni.

Zde pouze opticky překontrolujte nožové pojistky, které jsou ve spodní řadě, abyste zjistili jejich stav pro funkčnost ostatních zařízení ve vozidle. Zaměřte se ovšem na dvě pojistky, které jsou uloženy zvlášť od ostatních. U mého vozidla jsou uložena nad relátky.

Na níže detailním obrázku jsou tedy dvě pojistky. Zpravidla se bude jednat o dvě 30A zelené barvy. Vyjměte je s podívejte se, zda nejsou poškozené. Pokud si nebudete jisti, vyměňte je za jiné - tím nic nezkazíte a vložte je zpět na své místo. Zkuste nastartovat a ujet vozidlem alespoň 200m. Pokud se problém nevyřeší, pokračujte v opravě dále. Jinak jedna pojistka slouží pro řídící jednotku ABS (hydraulické čerpadlo) a druhá pro řídící jednotky ABS (ventily).

K dalšímu kroku opravy poslouží pouze připojení vozidla pomocí konektoru, který je umístěn v pravé části pojistkové skříně na systém VAG. Zde pomocí diagnostiky zjistíte možnou závadu. U mého případu zcela jistě odhalil počítač závadu na předním pravém čidle ABS, který je umístěn u kola. Tímto však problém nekončí. Buď konektor v kontrolce ABS odpojíte a budete jezdit dále anebo opravu budete řešit já já - viz popsáno níže. Na začátek podotýkám, že čidlo neboli snímač ABS je na každém kolu a originální díl stojí 2.070 Kč. Druhovýroba není k dostání. Tento díl je shodný ze Seatu Ibiza, Seat Leon, Škoda Octavia...

Když jsme u toho připojení na VAG, tak běžně odhalení závady stojí až 1.000 Kč. Je dobré proto mít dobré známé anebo to řešit přes VW Polo Club ČR jako člen a mít na tomto servisním zásahu bezkonkurenční slevu! Tak, abychom se dostali dále... abych se osobně dostal ke snímači, musel jsem nejprve vozidlo zabrzdit, zajistit a vyzvednout ho heverem na označeném místě auta a poté sundat kompletně kolo. Po tomto úkonu jsem kabel po celé jeho délce zkontroloval, zde není nikde poškozen, což může být další možná závada nefunkčnosti ABS!

Kabel nikde porušený opticky nebyl (možno přeměřit i pomocí voltmetru). Proto jsem jej odpojil od konektoru, a to tak, že na něm naleznete jistící prvek, který lehce odklopíte a tahem ven vyjmete. Takto to máte již celé rozpojené a kabel zajistíte převlečením přes tlumič pérování, aby Vám při pozdější manipulaci s brzdovou soustavou nikde nevadil...

Celý snímač ABS je zde přimontován pomocí jednoho imbusového šroubu 5". To znamená, že jen budete demontovat tahem doprava. Celý tento šroub demontujte ven.

Nejprve jsem si myslel, že celý snímač lehce demontuji rukou, a to otáčením zleva doprava. Tahem ven však povolit nešel. Celý díl je sice i PVC hmoty, ale vyjmout se ho nepodařilo ani pomocí kleští, což bude zajisté i problém Váš :-( Při použití přípravků jako je WD-40 apod., dbejte, aby jste nepotřísnili brzdový kotouč nebo brzdy!!! (kotouč by byl mastný a těžko pro správnost brzdění použitelný!)

Celý tento problém jsem začal odstraňovat demontáží komplet třmenů brzd, které jsou zde upevněny dvěma imbus šrouby 8". Z jejich horní strany je šroub delší a ze spodní strany je šroub kratší. Opět povolujeme tyto šrouby doprava. Kompletní třemeny demontujeme tak, že jejich horní část vysuneme tahem směrem ven. Šrouby jsou upevněny v gumovém pouzdře.

Na fotkách je vidět aktuální demontáž komplet brzd. Jestliže to máte takto již vyndáno, doporučuji opticky zkontrolovat stav opotřebení brzdových destiček a jejich zavěšení. Pokud byste měnili při tomto úkonu destičky, měňte zároveň i kotouče, neboť by se poté destičky opotřebovávaly stejnoměrně dle stavu kotouče. Původní kotouč má rýhy a brzdná síla vozidla by byla menší (toto platí ovšem i kompletní nové výměně, než se destičky a kotouče "zajedou" cca 100 km)! Destičky stojí cca 800 Kč/ sada a kotouče 1.800,- Kč/ sada dle typu vozidla. Při demontáži třmeny zavěste hákem nebo je vypodložte...

Zde jsem musel sundat brzdový kotouč. V žádném případě jej nepovolujte pouze křížovým šroubovákem, neboť by se mohlo stát, že šroub zničíte a pak byste jej museli pracně a zdlouhavě vyvrtávat! Doporučuji jedině nasadit na šroub vhodné nářadí dle obrázku do kterého budete současně bít kladivem a současně jej povolovat doleva! Věřte - funguje to! Celý kotouč je přimontován pouze na jednou křížovém šroubu!

Na další fotce je vidět, jak jsem úspěšně demontovat kompletní brzdové třmeny, které jsem vypodložil auto lékárničkou, kterou jsem měl zrovna po ruce, aby se hadice s brzdovou kapalinou tíhou třmenů nenapínala :-)

Asi největší potíže jsem zažil při demontáži vlastního čidla ABS. Nechtělo povolit! Byl jsem nucen "radikálního řezu", a to použití různých nástrojů počínaje kombi kleští, přes "majzlík" až po horkovzdušnou pistoli, kdy jsem nahříval celý plast, který jsem poté byl nucen komplet rozmlácený zbytek snímače vysekat do samotného otvoru pro jeho otvor uložení. Celkem mi práce zabrala přes 5 hodin. Snímač ABS jsem si opatřil použitý z jiné vozidla, ale jeho funkčnost jsem si poté poté vyzkoušel při extrémním zatížení brzd na volném prostranství. A inu - povedlo se a funguje to!

Při zpětné montáži snímače postupujte tak, že stačí pouze to, že jej montujete, když máte kompletní brzdové třmeny již namontovány a pouze jej vložíte do otvoru na místo učené. Otvor však před tímto patřičně namažte vazelínou pro případ, že by snímač nebyl funkční a pro jeho pozdější demontáž. Nasaďte kolo a proveďte zkušení jízdu. Po ujetých cca 200 m by kontrolka ABS neměla již po vypnutí zapalování a znovu nastartování již svítit. Nutno poté vymazat opět chybný údaj z registru závad pomocí VAG!

Celková práce, kterou jsem si odvedl úplně sám trvala přes 9 hodin, neboť jsem vše prováděl bez jakýkoliv manuálů. Proto díky tomuto mému návodu si můžete tuto závadu odstranit již sami a v čase daleko kratším, než je zde uvedeno. Tímto všem přeji hodně zdaru a málo odřenin :-) Jinak doufám, že jste z těchto 19ti obrázků a maximálních informací o něco moudřejší. Celková oprava mě vyšla na pouhých 400 Kč.

 

Autor

předseda SantaLuck


Fotogalerie

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
c1

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení