Palubní deska - demontáž spínače

Úvodem

Občas je potřeba tento vypínač rozebrat a důvodů může být hned několik:

  • nesvítí jeho podsvícení

  • je potřeba očistit kontakty

  • při změně podsvícení palubky se musí změnit podsvícení i ve vypínačích

Postup

Z palubky se vypínač vyloupne z boku šroubovákem a zezadu se odpojí konektor. Zadní část vypínače, kde je konektor, drží 4 zobáčky. Stačí je odehnout nejprve nahoře, potom dole a jde vytáhnout celá zadní část vypínače (obrázek č. 1). Vnitřní část s kontaktem není nijak uchycena a dá se demontovat bez problémů, jen je třeba dát pozor na kontakt, který je položen na třech pružinkách (obrázek č. 2). Jako poslední můžeme demontovat přední část, kterou stačí také jen odehnout nahoře a dole (obrázek č. 3). Celý rozebraný vypínač je na obrázku číslo č. 4, kde jsou jednotlivé části vypínače v patřičném pořadí.

Autor

místopředseda Pavlík


Fotogalerie

h1
h2
h3
h4

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení