Přístrojová deska - demontáž

Demontáž

Všechny ukazatele jako jsou otáčkoměr, rychloměr, hodiny, stav najetých kilometrů, teplota vody a stav paliva v nádrži společně s dalšími varovnými ukazateli jsou umístěny v přístrojové desce. Dle roku výroby vozidla VW Polo se může provedení jejich umístění lišit. Přístrojovou desku je třeba vymontovat, pokud vám praskne například žárovka pro osvětlení přístrojů, anebo pokud je vadný jakýkoli jiný přístroj. Při této demontáži nemusíme demontovat volant ani ovladače blikačů či stírání. Správně bychom měli odpojit od baterie ukostřovací kabel, neboť budeme později odpojovat a při zpětné demontáži připojovat konektor od přístrojové desky. Dle obrázků je znázorněn postup pro snadnou demontáž. Budete potřebovat křížový šroubovák. Nejdříve odšroubujte dva křížové šrouby, které jsou v horní části clony. Clona je uchycena ještě ze své spodní strany pouze zacvaknutím, takže clonu vytáhnete směrem nahoru. Samotná přístrojovka je uchycena v palubní desce dvěma opět křížovými šrouby, a to na každé její boční straně. Tyto také odšroubujete. Dávejte pozor, aby vám nezapadly. Poté rukou uchyťte horní část přístrojovky a směrem k vám ji sklopte. Uvidíte kabely, které lehce vytáhnete s konektorem ze zadní desky. Konektor je zde opět zacvaknutý a při zpětné montáži se nemůže stát, že byste jej připojili obráceně kvůli jeho tvarování. Na konec přístojovku vytáhnete ven. Pro usnadnění přepněte ovladač blikače dolů. Vymontovanou přístrojovou desku pokládejte zásadně na měkkou podložku a chraňte plexisklo před poškozením!

 

Zpětná montáž

Při zpětné montáži přístrojové desky a zapojení kabelů do konektoru přístrojovky dojde samo seřízení ručiček, které se mohly pohnout. Dále bude vynulován údaj na hodinách a denní stav najetých kilometrů (TRIP). Pokud budete montovat jinou přístrojovou desku, bude Vám ukazovat jiný celkový stav najetých kilometrů (dále se celkové kilometry uchovávají v registru řídící jednotky), proto ji budete muset nechat nastavit pomocí speciálního přístroje (diagnostika VW).

 

Autor

Předseda SantaLuck


Fotogalerie

kk1
kk10
kk2
kk3
kk4
kk5
kk6
kk7
kk8
kk9

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení