Klimatizace

Fotodokumentace klimatizace

Tento článek vznikl na žádost několika osob, které dodatečně montovali do jejich vozidel klimatizaci anebo měli auto po nehodě a nevěděli jak zapojit jednotlivé hadice. Zprvu musím podotknout, že na níže uvedených fotografiích se jedná o VW Polo, model 6N (1997), motor 1.6 a typ je AC klimatizace dodána v originálním provedení od výrobce Volkswagen. Doufám, že fotky alespoň někomu pomůžou!
Jako přídavnou výbavou mohou mít vozidla VW Polo 6N klimatizaci, která má za úkol snížit teplotu ve vozidle po teplotu okolního vzduchu. Kromě chlazení dokáže klimatizace vzduch ve vozidle i vysoušet, který se může hodit zejména při zimním počasí, kdy jsou okna zamlžena. Soustava klimatizace obsahuje různé díly jako je kompresor, kondenzátor, škrtící ventil, výparník, zásobní nádržku a tlaková vedení. Kompresor je poháněn drážkovým neboli klínovým řemenem od klikového hřídele. Soustava klimatizace se nesmí v žádném případě otevírat, neboť může dojít k případným omrzlinám! Doporučuje se 1x ročně nechat zkontrolovat náplň klimatizace v odborném servisu. Dále se doporučuje občas použít klimatizaci i v zimním období, neboť médium kapalní a můžou nastat poté různé komplikace. Před jarní sezónou proveďte vyčištění klimatizace od různých bakterií. Pokud nebudete provádět řádný servis klimatizace a doplnění média, které stojí okolo 700 Kč, tak investice do poškozených dílů může přesáhnout řádově deseti tisíce korun!

 

Co je to klimatizace

Ve Vašich vozidlech VW Polo může být v lepší výbavě klimatizace Climatic nebo Climatronic. V létě slouží k ochlazování teplého vzduchu přiváděného do vozidla. V přechodném období vysušuje vzduch a odmlžuje čelní sklo. Nutno uvést systém klimatizace vzduchu do činnosti nejméně jednou až dvakrát za měsíc na dobu pěti až deseti minut, aby byl systém udržován v dokonalých funkčních podmínkách. Aby Vám klimatizace řádně fungovala, je nutné zkontrolovat popřípadě vyměnit pylový nebo kabinový filtr.

Jak používat klimatizaci?

Doporučuje se, aby rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou vozidla byl v rozmezí max. 8-10°C. Ideální je využívat klimatizaci na dlouhých cestách, kdy se ve vozidle vytvoří příjemná atmosféra. Před samotným vystoupením z vozidla je nutné, aby jste včas klimatizaci vypnuli nebo postupně zvyšovat teplotu. Já osobně ji vypnu před samotným vystoupením z vozidla alespoň cca 5km před daným cílem, a to úplně a nechám jen ventilátor proudění studeného vzduchu na maximum a poté pootevřu boční okno. Jde především o to, aby se zamezilo teplotního šoku, kdy člověk vystoupí z takto chladného interiéru třeba na sluníčko. Pak z vlastních zkušeností musím říct, že se můžete setkat s jistými zdravotními komplikacemi jako je rýma, bolesti hlavy nebo krční páteře.

 

Jak pečovat o klimatizaci?

Důležité je, abyste klimatizaci patřičně udržovali. Zejména se musí každoročně nechat zkontrolovat stav její náplně a popřípadě ji nechat doplnit třeba ve společnosti Auto Centrum Barum, neboť předcházíte tomu, že byste nedostatkem kapaliny v systému klimatizace mohli poškodit jakýkoliv její díl, což by vedlo k velkým finančním nákladům. Dále doporučuji nechat si provést alespoň 1x ročně dezinfekci, protože po vypnutí klimatizace nebo zastavení motoru se na rozhraní teplých a studených zdrojů tvoří voda, a to v místech kde jsou výdechy ústící do interiéru vozidla. Právě zde se shromažďují různé plísně a bakterie, které nemilosrdně po celou dobu jízdy vdechujete! Pokud nechcete tuto proceduru desinfekce postoupit v jakémkoliv specializovaném servisu, kupte si vhodný desinfekční sprej, který se prodává řádově v rozmezí 200 až 400 Kč, což vystačí na několik čištění. Sprej je vybaven dlouhou hadičkou s tryskou, kterou zasunete do výdechu větrání na palubní desce a za "pomalého zasunování dovnitř a zároveň soustavného vstřikování se lehce takto celý systém pročistí". Pokud klimatizaci používáte opravdu často, tak se doporučuje tato údržba alespoň 1x měsíčně, v opačném případě 1x ročně a to před letní sezónou.

 

Když se něco rozbije..

Zde uvádíme malý ceník několika hlavních dílů klimatizace.
Expanzní ventil VALEO 1.394 Kč - 1.700 Kč, výparník VALEO 3.507 - 13.000 Kč, kompresor 19.000 Kč, vysoušeč 3.200 Kč, chladič klimatizace 8.400 Kč

 

Objem náplně

VW Polo 6N (1994-1999) 700 ± 50 gr..

Nikdy sami neprovádějte jakýkoliv zásah do systému klimatizace, neboť se jedná o uzavřený okruh pod tlakem a hrozí vážné omrzliny!!

 

Autor

Předseda SantaLuck


Fotogalerie

a1
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a2
a20
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení