Digitální otáčkoměr

Úvodem

Jak udělat z počítadla kilometrů na VW Polo 6N digitální otáčkoměr?
Je to docela jednoduché. Tato „úprava“ lze provést pouze na starší verzi budíků, které mají budíky na teplotu kapaliny a palivoměr v dolních rozích. U verze, kde jsou teplota a palivoměr nahoře uprostřed tato úprava použít nelze. Budíky u VW Polo 6N mají digitální ukazatel najetých kilometrů a hodiny. To vyžaduje nějaké servisní menu, kterým by se dala data zkontrolovat. V tomto servisním menu se nachází i možnost zobrazit otáčky digitálně na levém displeji.

 

Postup

Procedura je jednoduchá a obejde se bez použití šroubováků a podobně.
Vše co potřebujete je klíček k vozidlu a dvě ruce.

  • Vložíme klíček do zapalování

  • Stiskneme a držíme tlačítko nulování denních kilometrů

  • Otočíme klíčkem do polohy 2, ale nestartujeme!

  • Poté otočíme klíčkem do polohy 0

  • Znovu otočíme klíčkem do polohy 2

  • Nyní můžeme pustit tlačítko nulování

  • Funkcemi servisního menu se pohybujeme stisknutím tohoto tlačítka. V tomto servisním menu se nachází 7 položek. 5 z nich má pro nás prakticky nulový význam. Při volbě položky se na displeji zobrazí číslo položky a poté její hodnota. Další zajímavou věcí je počítadlo. Co přesně počítá se mi nepodařilo zjistit (Na internetu jsem četl, že počítá metry. To by ale byla pravda pouze v případě, že by metr měl cca 10cm. Na jiném fóru psali, že počítadlo zobrazuje otáčky hřídele hnací nápravy v několika krocích). Toto počítadlo je položka číslo 6. Tyto položky se budou zobrazovat do zastavení motoru. Poté je potřeba zopakovat vyvolání nabídky znovu.

Podívejte se na video

 

Autor

Místopředseda Pavlík ve spolupráci s bývalým členem Fildou


Fotogalerie

ooo1
ooo2
ooo3
ooo4

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení