Zadní nárazník - demontáž

Úvodem

Tento článek se týká vozidla VW Polo, model 6N (1994-1999) se zadním celoplastovým nárazníkem. Pokud má někdo starší dvojdílný, tak způsob demontáže bude podobný. Časová náročnost demontáže zadního nárazníku je cca 15-20 minut a budete potřebovat plochý šroubovák a klíč pro povolení torxních šroubů. Zadní nárazník se musí demontovat z několika důvodů. Asi tím nejhlavnějším bude jeho poškození po nějaké nehodě anebo u mého případu, kdy jsem se rozhodl jej nechal přestříkat, neboť po deseti letech užívání vozidla a parkování ve městě, na něm naleznete všelijaké škrábance a oděrky. Zadní nárazník se musí demontovat i v případě, že pokud vlastníte originální střešní okno, tak se po čase musí provést vyčištění odtokové hadice. Nejdříve zajistěte vozidlo před možným samovolným pohybem a mějte vypnutý motor, neboť se celou dobu při práci budete pohybovat u zadního výfuku. Doporučuje se vozidlo zdvihnout a sundat zadní kola, ale pokud máte vhodně zahnutý šroubovák pro následující povolení šroubů z plastového podběhu, tak tuto práci hravě zvládnete v garáži, popř. na ulici před domem.

 

Postup

  • Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

  • Pomocí vhodného nástroje (plochý šroubovák obalený do látky) vyjměte obě zadní osvětlovací tělesa, která jsou umístěna v zadním nárazníku. Možná zde budou i přilepena od předchozího majitele, neboť mají tendenci často vyskakovat ven díky jejich opotřebovaným plíškům.

  • Z těchto tělech odpojte konektory a uložte je na vhodné místo.

  • Odšroubujte 4 torxní šrouby v horní části (k tomuto je vhodný klíč s hvezdicovitou nástrčkou).

  • Ze spodu nárazníku veprostřed je další 1 šroub.

  • Na každé straně podběhu kola je zapotřebí odšroubovat 3 šrouby.

  • Nárazník na každé straně u kola lehce odtlačte ven z uchycení podběhu.

  • Tahem ven nárazník demontujte - možná budete muset vynaložit trochu více síly, protože nárazník je ještě z jeho vnitřní strany přichycen k ocelové výztuze pomocí 4 hrotů neboli středících kuželů. Jsou z gumy, takže je nezničíte a při zpětné demontáži pouze nárazník na toto místa silou zpět namáčknete.

Zpětná montáž

Budete postupovat opačným způsobem
Doporučuji, ještě než finálně zpět zasadíte osvětlovací tělesa SPZ, aby jste vyzkoušeli jejich funkčnost a popřípadě vyměnili žárovky. Já jsem tělesa poté lehce podlepil.

 

Autor

Předseda SantaLuck


Fotogalerie

bb1
bb2
bb3
bb4
bb5
bb6
bb7
bb8

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení