Přední nárazník - demontáž

Úvodem

Tento článek se týká vozidla VW Polo, model 6N (1994-1999) s předním celoplastovým nárazníkem. Pokud má někdo starší dvojdílný, tak způsob demontáže bude podobný. Časová náročnost demontáže zadního nárazníku je cca 30-45 minut a budete potřebovat plochý šroubovák a klíč pro povolení torxních šroubů. Nejdříve zajistěte vozidlo před možným samovolným pohybem a mějte vypnutý motor. Doporučuje se vozidlo zvednout pomocí hydraulického zvedáku tak, aby se mohly demontovat přední kola pro odšroubování třech šroubů v jeho každém plastovém podběhu. Pokud máte zahnutý klíč, tak stačí pouze kola vytočit na maximum na jednu stranu a určitě se do těchto míst v pohodě dostanete.

Postup

 • zvedněte přední kapotu a demontujte přední blikače (každý blikač je shora připevněn jedním šroubem a je zde poté zasunut ve vodící liště podél hlavního světla). Odpojte je od konektorů a uložte na bezpečném místo, aby nebyly při další práci poškozeny

 • v každém podběhu odšroubujte 3 šrouby, které drží nárazník

 • demontujte mřížku od chladiče. Je pouze zacvaklá pomocí umělohnotných západek

 • v místě pod každým blikačem je šroub, který drží spodní rám (často je plechový, ale u mladších modelů Pola může být z PVC plastu). Po odšroubování těchto dvou šroubů rám veprostřed vyhákněte z háčku a poté jej vyjměte ven

 • z nárazníku vyjměte všechny PVC clony (jsou zde opět jen zamáčknuty)

 • demontujte spodní mřížku před chladičem (2 šrouby v horní části)

 • pokud máte mlhová světla, tak odšroubujte nad každým tímto světlem 2 šrouby

 • povolte 10" šroub, který drží vzpěru mezi nárazníkem a přední části traverzy motorové části

 • nyní povolíte torxní šrouby, které naleznete: 2 ks v horní části nárazníku, 2 ks v místě vyndané clony mlhovek, 2 ks v místě vyndané spodní mřížky chladiče

 • možná i zapotřebí demontovat PVC nýty ve spodní části podspoileru (cca 6 ks)

 • nárazník poté na každé straně odehněte od podběhu a tahem ven jej demontujete

Zpětná demontáž

 • budete postupovat opačným způsobem

 • nezapomeňte zpět nasadit konektory k mlhovým světlům a seřiďte je. Dále zapojte i konektory do předních blikačů a funkci všech osvětlovacích těles řádně zkontrolujte!

Autor

Předseda SantaLuck


Fotogalerie

mmm1
mmm2
mmm3
mmm4
mmm5
mmm6

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení