Výrobní číslo motoru a VIN karoserie

Číslo motoru

  • U zážehových (benzínových) motorů naleznete jeho výrobní číslo na bloku motoru na jeho čelní straně u převodovky. Na tomto místě je vyraženo a skládá se ze tří písmen a sériového čísla.

  • U vznětových (naftových) motorů je jeho číslo na bloku motoru mezi vstřikovacím a podtlakovým čerpadlem.

  • U všech vozidel zpravidla bývá číslo motoru rovněž nalepeno na štítku na horním krytu ozubeného (rozvodového) řemenu.

VIN číslo karoserie

VIN (Vehicle identification number – Identifikační číslo vozidla) je mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel, zpravidla vyražený na štítku trvale připevněném ke karoserii vozu nebo vyražený do karosérie samotné. Ražení VIN se obvykle provádí předformovanými raznicemi až po lakování karosérie, umístěno bývá většinou na obtížně dostupné a záměnné části nosného skeletu, u modernějších vozů je často vyraženo na několika místech, kromě základního umístění také v průhledu stínícího lemu předního okna i na dalších, nezveřejňovaných místech. Číslo je tvořeno 17 písmeny a číslicemi, jeho formát je od roku 1983 určen normou (ISO 3779:1983).

  • Výrobní číslo vozidla (VIN) se nachází ve žlábku pro odvod vody a je zakryto průhledným plastem. Toto výrobní číslo se skládá z písmen a číslic.

Příklad rozluštění VIN čísla: WVW  ZZZ 6N Z S Y 000 001

WVW - označení pro výrobce vozidla, což je Volkswagen.
ZZZ - doplňují označení.
6N - v technickém průkazu budeme mít všichni stejně 6N.
Z - doplňující označení. V technickém průkazu budeme mít všichni stejně.
S - údaj o roku výroby vozidla T=1995, U=1996, V=1997, W=1998.
Y - znamená výrobní závod koncernu VW - může být i písmeno "W".
000 001 - výrobní číslo vozidla od počátku daného roku. Osobně mám číslo 182363.

Upozornění

Veškeré informace a fotografie uvedené na těchto stránkách podléhají autorským právům. Jakékoliv kopírování a šíření bez souhlasu Volkswagen Polo clubu může být považováno za protiprávní. Z tohoto důvodu vždy zažádejte o individuální povolení. Volkswagen Polo club nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody v souvislosti s využitím uveřejněných článků. Články byly sepsány jednotlivými členy nebo jinými osobami za základě jejich dobré vůle bez odborného vzdělání v automobilovém oboru.

Přihlášení