2015/10 - Grilování prasete - PraseTek (IX)

prasetek9

Informace o klubové akci nebo srazu

Datum konání: 10. - 11. říjen 2015 (sobota-neděle)

Lokalita: Penzion Na hřišti v načeradci a Rekreační chata Lesáky, Středočeský kraj

Počet osob: 37

Počet vozidel: 19, z to 11x Polo

Poznámka: Ubytování Na hřišti | Rekreační chata Lesáky

 

Úvodem

Devátý ročník klubového srazu se uskutečnil v klidném městysu Načeradec, který se nachází v malebné krajině Podblanicka, ve Středočeském kraji. Pro ubytování jsme zvolili již námi vyzkoušený Penzion Na hřišti u manželů Havlíčkových. V uvedeném penzionu jsme se zapsali jako první hosté k příležitosti jeho otevření v květnu 2015 a kdy se zároveň konal 10. oficiální sraz Volkswagen Polo clubu. Pro vysokou účast bylo využito dalšího ubytování, a to v soukromé rodinné chatě spoluorganizátora srazu, člena Magica, v nedaleké obci Lesáky. Klubový sraz pod názvem PraseTek, jehož účelem je společná konzumace prasete, se zařadil svým časovým průběhem (21 hodin) mezi nejkratší klubové srazy, ovšem jeho program byl velice pestrý. Organizaci srazu se ujal předseda SantaLuck a člen Magic. Dále na místě společně vypomáhali starší rada Wormie, členka SEMI, členové Hell Fighter, Herák a Ťulda.

 

Spanilá jízda

Začátek srazu byl započat na Zámeckém náměstí v Načeradci v sobotu od 13.00 hod., kde jsme nejprve zaparkovali naše vozidla. Každý účastník obdržel srazovou visačku se svým klubovým jménem, která má napomáhat při vzájemné komunikaci mezi stávajícími členy a zcela novými tvářemi v našem klubu. Dále každé každé posádce vozidla byl předán vytištěný časový harmonogram srazu s mapou spanilé jízdy. Před její samotnou realizací společné jízdy došlo ze strany předsedy klubu k řádnému poučení pravidel při dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Kolona byla seřazena od nejstarších modelů Polo po nejnovější. V čele jel předseda klubu se svým doprovodným vozidlem a kolonu uzavíral host Pavel (brácha člena Elvise), který za zadním skle měl umístěnou informační ceduli pro ostatní účastníky silničního provozu (viz. foto). Trasa byla zvolena po okresních silnicích s velice poklidným průběhem její jízdy. Spanilá jízda po 25 kilometrech byla ukončena opětovným přejezdem přes Zámecké náměstí v Načeradci s ukončením na nedalekém parkovišti u Penzionu Na hřišti.

 

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
foto09
foto10
foto11
foto12
foto13
foto14
foto15
foto16
foto17
foto18
foto19
foto20

Sobotní program

Po společním příjezdu následovalo přivítání s manželi Havlíčkovými a ubytování účastníků srazu v penzionu dle předem uskutečněných rezervací na ubytování. V této době DJ Spancer začal připravovat audio aparaturu ve společenské místnosti. Z kraje sobotního dne bylo počasí celkem sychravé, ale později se udělalo krásně a tak jsme zbytek odpoledne trávili při soukromé a uzavření akci u našich vozidel.

 

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
foto09
foto10
foto11
foto12
foto13
foto14
foto15

Po společném fotografování proběhlo vybranou porotou nezaujaté hodnocení přistavených vozidel Polo v kategoriích o nejlepší sportovní úpravu vozidla, audio aparatura ve vozidle, zachovalý originální vzhled vozidla, veterán srazu a nejpřipravenější vozidlo dle zákona o silničním provozu. Na poslední hodnocenou kategorii se řádně společně připravili předseda klubu, člen Hell Fighter, Herák a Ťulda, kteří v jejich pracovním přestrojení provedli u zaparkovaných vozidel členů běžnou silniční a celní kontrolu za účelem prevence a osvěty. Při těchto demonstrativních kontrolách byl kontrolován celkový technický stav vozidel a majitelům byly vytýkány možné nedostatky v rámci předkládání povinné výbavy. Závěr byl pro všechny přihlížející zpestřen předem připraveným scénářem, kdy jsme si pro tuto činnost vybrali nic netušícího člena Evžena. V jeho vozidle Polo byly nalezeny, námi natrčené, různé sáčky s látkou (např. hladká mouka měla připomínat drogu heroin, mořská sůl pervitin, sušené kuchyňské koření majoránka marihuanu a tabletové vitamíny extázi). Poté byly členovi Evženovi nasazena pouta, která měl v životě vůbec poprvé a byl eskortován do do přistavené dodávky. Z této akce si nejvíce odnášely zážitky přihlížející děti našich účastníků srazu.

 

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
foto09
foto10

Při odpoledním programu se všem začala již podávat první porce prasete.

 

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
foto09
foto10

Večerní program ve společenské místnosti v krátkosti zahájil předseda klubu a shrnul stávající období a predikci vývoje do budoucna při spolupráci s nově budovaným partnerským a oficiálním Volkswagen clubem. Výherci soutěžních kategorií z odpoledních disciplín slavnostně obdrželi diplomy. V kategorii nejlepší sportovní vzhled vozila Polo a nejpřipravenější vozidlo dle zákona o silničním provozu si diplomy odnesl nový člen Sumec, diplom za nejlepší audio aparaturu obdržel člen Elvis, nejlepším originálním vzhledem vozidla se pyšní člen Jirka a cenu veterána srazu si odvezl člen Skin.

 

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05

Dalším programem bylo rozdání testových otázek z okruhu klubových znalostí a vědomostí vozidel Volkswagen Polo (celkem 13 otázek s jedinou správnou křížkující odpovědí mezi A, B, C). Nejlépe, až na jednu otázku, odpověděl, místopředseda Pavlík, jemuž byl vystaven certifikát odborníka. Dále následovalo servírování uzené vepřové kýty a po krátké přestávce byl proveden poslední test z předem vybraných (takřka 9 záludných) otázek autoškoly, kdy se na první místo se všemi bezchybnými odpovědi umístil člen Skin a host srazu Pavel. Následná rozstřelová otázka rozhodla mezi oběmi rivaly a certifikát odborníka ve znalostech pravidel silničního provozu získal Pavel. Na fotografiích můžete spatřit, jak se mnozí k testům postavili svědomitě a jak se i patřičně zapotili.

 

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05

Po snědení masa, po 20. hodině následoval volný program za účasti DJ Spancera, který byl ukončen po půlnoci. O zábavu nebyla rozhodně nouze. Na pozdním programu bylo karaoke a diskotéka. Ráno jsme se společně sešli ve společenské místnosti u stolů se snídaní. Uvedený sraz byl dotován z klubové pokladny ve výši 4.200 Kč (vepřová kýta a snídaně). 

 

foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
foto09
foto10

Závěrem

Všem moc děkuji za účast  na našem srazu devátém ročníku PraseTek. Vaší vysokou účastí jste mi jasně dali najevo, že máte zájem o Volkswagen Polo club nadále a pro mě, jako předsedu, je to rozhodující impuls do dalšího společného období. Všem členům a členkám děkujeme za jejich osobní účast na klubovém srazu a budeme se těšit na další společná shledání. Poděkování si rovněž zaslouží i manželé Havlíčkovi z Penzionu Na hřišti, spoluorganizátor člen Magic se zajištěním náhradního ubytování v rekreační chtatě Lesáky, hlavní porotce starší rada klubu Wormie s dílčími porotci soutěžních disciplín a členové technického týmu a hlavně DJ Spancer.

 

Autor

text: předseda SantaLuck

Statistika

Počet akcí a srazů: 95

Celkový počet osob na všech srazech: 1844

Celkový počet vozidel na srazech: 1038

Nejvíce osob na srazu: 77

Nejvíce vozidel na srazu: 45

Přihlášení