Upozornění na nezákonné úpravy vozidel s možným následkem dopravní nehody - aktualizováno

Ilustrační foto. Zdroj: Internet

Za poslední sledované období na veřejných diskuzních fórech byly zachyceny příspěvky o tom, kdy někteří majitelé na jejich vozidla Volkswagen Polo 6N1 montují disky s jiným zálisem ET, než-li je povoleno od jeho výrobce - např. zvolí kontrukčně podobné disky z vozu Škoda Felicia. Zde může docházet k tomu, že u přední nápravy se brzdové čelisti přímo dotýkají disků a bude docházet ke zvýšenému zahřívání brzdové soustavy, neboť takto zvolené disky nesplňují technické normy a bezpečnostní předpisy. Dlužno dodat, že vozidlo díky jiným diskům, než-li doporučeným a schváleným výrobcem, se stává technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a může hrozit tak vznik nehody.

K tomuto článku byla sepsána smyšlená modelová situace, která však vychází ze získaných poznatků s cílem upozornit na možné následky. Článek je uveřejněn v rámci možné prevence a pro názornou představu byly položeny otázky pojišťovně. Na místě je zcela nutno dát si ruku na srdce a říct si, zda má smysl mít na Vašem vozidle cokoliv, co není dle předpisů, kdy zvolené nezákonné sportovní úpravy v případě následku dopravní nehody mohou zcela razantně změnit jak Váš život, tak osud přepravovaným osobám.

Modelová situace

polonehoda

Ilustrační foto. Zdroj: Internet

Josef Vymyšlený (19 let) je studentem, který po svém dědovi užívá postarší Volkswagen Polo. Auto bylo po celou dobu garážované a před nedávným časem úspěšně prošlo technickou kontrolou. Jelikož Josef je fandou do sportovně upravených vozidel a svůj volný čas tráví ve skupině osob se stejným zájmem, rozhodl se provést, přes své limitované finanční prostředky z brigád, několik sportovních úprav na svém vozidle, neboť by chtěl co nejvíce zapadnout do party svých kamarádů a nebýt sériově vyhlížejícím vozem na posměch. Mezi jeho individuální úpravy zvolil i montáž takových litých disků, která nemá zapsaná ve velkém technickém průkazu, kdy tyto oproti původním měly jiné ET a docházelo tak k dření brzdových čelistí.

Josef od svým vrstevníků díky novým kolům konečně začal sklízet obdiv, avšak zásadní problém s holomogací disků přehlížel, neboť mu od nich bylo řečeno, že brzdy se časem obrousí a usadí. Josef se rozhodl, že i přes malý obsah vozidla dokáže konkurovat ostatním a vzal si do auta spolujezdce. Na přehledném úseku při dobrých viditelných podmínkách bez povětrnostních vlivů došlo k poškození brzd s následkem vyjetí vozidla mimo vozovku a ke střetu se stromem. Při dopravní nehodě u spolujezdce došlo ke zranění s nutností jeho ošetření a rekonvalescence. Na místo přivolaná hlídka policie zjistila nezákonnou úpravu na vozidle rozporující s jeho technickým stavem.

Z pohledu Policie České republiky

vwpolicie

Ilustrační foto. Zdroj: Internet

Na místě vyšetřující hlídka služby dopravní policie zjistila příčinu dopravní nehody v nezákonné úpravě vozidla. Jak bude postupovat policie?

Obecně  lze  říci,  že  pokud  v  rámci  šetření dopravní  nehody  bude  zjištěna  skutečnost a následným odborným či znaleckým zkoumáním potvrzeno, že byla na vozidle  provedena úprava, a  touto  neschválenou  změnou  se  silniční  vozidlo  stalo  technicky  nezpůsobilé  k provozu na pozemních komunikacích, bude ze strany policie postupováno v souladu  se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a věc by byla předána k projednání správnímu orgánu, konkrétně na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Provozovateli vozidla (fyzické osobě) lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Provozovatel (fyzická osoba) by mohl být rovněž postižen podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, neboť se mohl dopustit přestupku tím, že v době nehody řídil v provozu na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k  provozu  na  pozemních  komunikacích  tak  závažným  způsobem,  že  bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky. Za toto porušení mu může být uložena pokuta v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč i zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Řidič  shora  uvedeného  zavinil  dopravní  nehodu  s následkem  ublížení  na  zdraví spolujezdci.  Spolujezdec  byl  hospitalizován  s rekonvalescencí  déle  jak  1  měsíc.

Jaký to bude mít důsledek pro řidiče?

Délka léčby je jedním z hledisek, nikoliv však jediným, podle kterých se stanovuje právní kvalifikace,  pokud  dojde  k  dopravní  nehodě  s  následkem  ublížení  na  zdraví,  v  našem fiktivním  případě,  spolujezdci.  K  dalším  patří  například  rozsah  poranění,  omezení  v běžném  způsobu  života,  bolestivost  zranění,  délka  pracovní  neschopnosti,  ztížení společenského uplatnění, trvalé následky atd.

V  případě,  že  dopravní  nehoda  byla  kvalifikovaná  jako  přečin  ublížení  na  zdraví  z nedbalosti  a  byly  naplněny  všechny  jeho  znaky  skutkové  podstaty,  hrozí  viníkovi  trest odnětím svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti. Pokud by se jednal o o přečin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, může být potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

Na otázky odpověděl: por. Bc. Zdeněk CHALUPA, tiskový mluvčí krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Z pohledu pojišťovny

Vztahuje se zákonné povinné ručení v případě jakýkoliv nechválených úprav, při kterých dojde k dopravní nehodě se škodou na zdraví přepravovaných osob a do jaké míry? Jak pojišťovna bude postupovat při plnění škody?

Pokud by se prokázalo, že nehomologované (tuningové) díly/ neschválené úpravy byly příčinou vzniku škody (například brzdy), pojistné plnění bychom v případě havarijního pojištění krátili nebo ho nevyplatili. V případě povinného ručení by poškozený samozřejmě obdržel odpovídající pojistné plnění, po viníkovi (který provozoval vozidlo s neschválenými úpravami), bychom požadovali úhradu vyplacené částky. Na druhou stranu, pokud by škoda vznikla přepravovaným osobám, které věděli o tom, že na vozidle jsou provedeny úpravy, například není vybaveno bezpečnostními pásy, sedí na neschválených sedačkách apod., mohla by pojišťovna krátit pojistné plnění i těmto poškozeným přepravovaným osobám.

Kdo v tomto případě bude hradit spojené náklady s ošetřením a rekonvalescencí v případě zraněné přepravované osoby a poškozených osobních věcech?

Jak je uvedeno výše, škody by hradila pojišťovna viníka, nicméně vyplacené pojistné plnění by vymáhala po viníkovi škody. A v případě dlouhodobého léčení, či dokonce trvalých následků se může jednat o statisícové až milionové částky. To se určitě nevyplatí riskovat. 

Na otázky odpověděl: Milan KÁŇA, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa, a.s.

Reklamní sdělení

Autopojištění NAMÍRU je unikátní stavebnicový produkt, který komplexně pojistí vozidlo v rámci jedné pojistné smlouvy. Umožňuje přizpůsobit nabídku individuálním požadavkům klienta a libovolně kombinovat pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění a širokou nabídku doplňkových pojištění včetně asistenčních služeb. Klient si tak může "poskládat" pojištění vozidla v takovém rozsahu, jaký požaduje, a to nejen při uzavření pojistné smlouvy, ale kdykoliv během její platnosti.

V povinném ručení nabízíme čtyři varianty limitů pojistného plnění, až do 150 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení a za škody na věci nebo ušlém zisku. Havarijní pojištění nabízí možnost ochrany vozidla proti základní havárii (sezónní havárii pro motocykly), odcizení, živelní události a vandalismu. V případě pojistné události nabízíme možnost využití široké sítě smluvních servisů, které garantují rychlost opravy a především kvalitu. Navíc klient využívající smluvních servisů získává slevu na pojistném po celou dobu platnosti pojistné smlouvy.

Slovo na závěr

Na co je nutno pamatovat, že i přes to, že na trhu je dostupná nepřeberná řada výrobků pro individuální sportovní úpravy vozidel, které dokáží přeměnit Vašeho plechového "mazlíka" dle představ do druhého dne, doporučujeme však zvolit jen takové díly nebo doplňky, které jsou homologované pro provoz na pozemních komunikacích, kdy tímto předejdete jak možným neporozuměním při běžné silniční kontrole ze strany policie, tak složitým odůvodňováním ve správním nebo trestním řízení. Respektováním těchto pravidel chráníte nejen sami sebe, přepravované osoby, ale i další účastníky silníčního provozu, neboť v jiném případě toto i nevědomé porušení může mít fatální důsledky.

Autor: Bc. Lukáš HANÁK, DiS. alias SantaLuck - předseda Volkswagen Polo clubu

 

Tagy: nehoda, Tuning, pojišťovna, Kooperativa, Policie

Přihlášení